Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

História spoločnosti

1993

Spoločnosť DEKTRADE s.r.o. bola založená 8. Marca 1993 v Prahe. Od svojho založenia sa sústreďuje na distribúciu a poradenstvo v oblasti stavebných izolácií. V spolupráci s expertnou a znaleckou kanceláriou KUTNAR – izolácie stavieb usporadúva odborné semináre o tejto problematike a vydáva katalógy technických riešení izolačných konštrukcií. Už na konci roku sa DEKTRADE stáva významným dodávateľom nataviteľných asfaltovaných pásov v Českej republike.

1994

DEKTRADE zakladá svoju prvú pobočku v Ostrave a na trh sú uvedené vlastné značky modifikovaných asfaltovaných pásov ELASTEK a GLASTEK.

1995

Zo spoločnosti DEKTRADE ako distribútora a poradcu zameraného iba na hydroizolácie sa postupne stáva komplexný dodávateľ stavebno-izolačných materiálov.

1997

Spoločnosť DEKTRADE sa v počte predajných skladov dostáva do dvojciferných čísel založením v poradí desiatej pobočky v Plzni.

1998

Spoločnosť zakladá samostatné stredisko ATELIER STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ, ktoré preberá všetky konzultačné a poradenské služby k materiálom dodávaným spoločnosťou DEKTRADE, navyše sa komplexne sústreďuje na problematiku stavebných izolácií a stavebnej fyziky nezávisle od materiálovej bázy. Spoločnosť začína prevádzkovať vlastnú autodopravu tak, aby bola schopná dopravovať materiály za režijné ceny až na stavbu. Je založená samostatná spoločnosť POLYDEK, a.s., zaoberajúca sa výrobou izolačných dielcov pod rovnomennou značkou.

1999

Spoločnosť DEKTRADE sa stáva najväčším distribútorom stavebno-izolačných materiálov v Českej republike a ponúkaný sortiment je rozšírený o všetky materiály, ktoré sú potrebné pre tvorbu bežných i netradičných izolačných konštrukcií.

2000

V Hradci Králové je otvorený prvý predajný sklad sídliaci vo vlastných priestoroch so sortimentom rozšíreným o materiály pre šikmé strechy – Raj striech. Spoločnosť zavádza nový výkonný počítačový systém, ktorý on-line prepája jednotlivé pobočky s centrálou a zároveň zefektívňuje vnútrofiremnú komunikáciu.

2002

Spoločnosť DEKTRADE sa stáva držiteľom certifikátu ISO 9001.

2003

DEKTRADE s.r.o. sa transformuje na akciovú spoločnosť DEKTRADE a.s. Spoločnosť ďalej rozširuje svoj sortiment o produkty nového výrobného strediska DEKMETAL. Zároveň je otvorená prvá pobočka na Slovensku v Bratislave.

2004

Spoločnosť sa stáva najväčším obchodníkom s krytinami pre šikmé strechy v Českej republike. V rámci firmy je vyčlenený samostatný tím odborníkov na fasádne a zatepľovacie systémy a na trh sú uvedené nové značky DEKTHERM – fasádny zatepľovací systém, DEKSTONE – výrobky z prírodného kameňa, DEKTEN – difúzne strešné fólie a MAXIDEK – veľkoformátová strešná škridla.

2005

ATELIER STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ začína vydávať špecializovaný mesačník DEKTIME určený pre odbornú verejnosť a rovnako štartuje program rozšírených technických služieb a poradenstva DEKPARTNER.

2006

Spoločnosť DEKTRADE i naďalej rozširuje ponúkaný sortiment a stáva sa najväčším distribútorom stavebných materiálov v Českej republike.

2007

V prelomovom roku sa zo spoločnosti DEKTRADE vyčleňujú špecializované a výrobné strediska do sesterských spoločností a vzniká holdingové usporiadanie firiem. Materskou spoločnosťou sa stáva DEK a.s., ktorá je 100% vlastníkom firiem DEKTRADE a.s., DEKPROJEKT s.r.o., DEKMETAL s.r.o., DEKSTONE s.r.o. a DEKWOOD s.r.o. Spoločnosť DEKTRADE zároveň začína deliť svoje distribučné aktivity do štyroch predajných divízií: DEKTRADE – strechy, fasády, izolácie, DEKSTAVIVA – materiály pre hrubú stavbu, DEKTON – materiály pre suchú výstavbu a interiéry a DEKWOOD – konštrukčné drevo . Počet pobočiek DEKTRADE prekonal ďalšiu hranicu 50tich predajných miest v Českej a Slovenskej republike.

2008

Slovenské predajné sklady prevzala novo založená spoločnosť DEKTRADE SR s.r.o. Zároveň sa podarilo úspešne prevziať spoločnosť G SEVRIS CZ, s.r.o., najväčšieho dodávateľa projektov typových rodinných domov v Českej republike. Spoločnosť POLYDEK ukončila výrobu izolačných dielcov, jej pokračovanie je zabezpečené externou spoločnosťou, a naďalej sa bude venovať iba poskytovaním služieb pre skupinu DEK. Skupina sa začína pravidelne umiestňovať v rebríčku CZECH TOP 100, rebríčku najvýznamnejších firiem v Českej republike. Taktiež začína podporovať Nadáciu Terezy Maxovej, ktorá pomáha opusteným a znevýhodneným deťom.

2009

Doterajšia rastovo zameraná stratégia bola prispôsobená hospodárskej kríze v stavebníctve. Úsporné opatrenia vyústili do reštrukturalizácie regionálneho rozdelenia DEKTRADE, v ktorom boli existujúce regióny zlúčené do väčších celkov, avšak reštrukturalizácia sa dotkla prakticky všetkých úrovní skupiny DEK.

2010

Spoločnosť POLYDEK, a.s. sfúzovala so spoločnosťou WEBSTER INVEST, uzavretý investičný fond, a.s. Hlavným predmetom novozaloženej spoločnosti je prenájom nehnuteľností. V rámci optimalizácie spoločnosť DEKTRADE SR zatvorila pobočku v Banskej Bystrici.

2011

Spoločnosť DEKRPOJEKT spustila projekt NEMOPAS, založený na technickej inšpekcii nehnuteľností, ktorá pomáha kupujúcim i predávajúcim zistiť ich skutočný technický stav. Spoločnosť G SERVIS CZ uviedla program „architekt zadarmo“, ktorý zákazníkom umožňuje realizovať vlastné predstavy o podobe stavby pod dohľadom architekta. Portfólio holdingu sa rozšírilo o novú spoločnosť DEKINVEST, uzavretý investičný fond a.s., ktorého predmetom činnosti je prenájom nehnuteľností.

2012

Spoločnosť DEKPROJEKT v nadväznosti na projekt NEMOPAS vydáva publikáciu „Encyklopedie vad nemovitostí“, určenú pre laickú i odbornú verejnosť. Po odznení krízy v stavebníctve sa ďalej rozšírila pobočková sieť DEKTRADE, ktorá je dostupná na šesťdesiatich miestach Českej republiky a Slovenska.

2013

Vo Vestci pri Prahe bola postavená najmodernejšia pobočka DEKTRADE s revolučným systémom odbavenia zákazníkov a najširšou ponukou stavebných materiálov. Na vybraných pobočkách DEKTRADE vznikajú požičovne náradia a stavebnej mechanizácie. Zásadnou zmenou prešiel aj e-shop, po novom s kalkulátormi DEKSMART pre výpočty spotreby materiálu ucelených stavebných konštrukcií. Spoločnosť DEKPROJEKT sprevádzkovala webový portál s aplikáciami na tvorbu preukazov energetickej náročnosti budovy a pre tepelno-technické posudzovanie skladieb. Spoločnosť DEK získala menšinový podiel v spoločnosti TEAŘSTVÍ BISKUP, s.r.o. a spoločnosť DEKMETAL založila dcérsku spoločnosť DEKMETAL GmbH pre uľahčenie vstupu na zahraničné trhy.

2014

Spoločnosť DEKTRADE sa stáva firmou s najväčšou sieťou požičovní so stavebným náradím v Českej republike. Na vybraných pobočkách DEKTRADE sú odteraz k dispozícii miešacie a tónovacie centrá pre fasádne omietky. Spoločnosť DEKPROJEKT spustila na webovom portáli ďalšie aplikácie, a to pre tepelno-technické posudzovanie vzduchových dutín, posudzovanie rizika prenikania radónu z podložia do pozemných stavieb a stavebno-akustické výpočty. Spoločnosť DEK získala menšinový podiel v spoločnosti Gravelli s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou designových výrobkov z betónu. Spoločnosť WEBSTER INVEST, uzavretý investičný fond, a.s. sfúzovala so spoločnosťou DEKINVEST, uzavretý fond, a.s.

2015

Spoločnosť DEKTRADE a.s. premenovala všetkých svojich 59 pobočiek v Českej republike na Stavebniny DEK a.s., a rovnako aj na Slovensku, spoločnosť DEKTRADE SR s.r.o. a zmenila obchodný názov na všetkých 16 pobočkách na Stavebniny DEK s.r.o. Spoločnosť DEKMETAL sprevádzkovala unikátnu výrobnú linku umožňujúcu niekoľkonásobne zvýšiť kapacitu výroby.

2016

V súvislosti so zmenou značky na Stavebniny DEK je s platnosťou od 1. 1. 2016 distribúcia stavebných materiálov v Slovenskej republike zabezpečovaná spoločnosťou Stavebniny DEK s.r.o., IČO 43821103 a IČ DPH: SK2022484849.