Poradíme Vám!
02/32 22 30 22, Pondelok–Piatok 8:00–16:00 | kontakty | podpora

Penetrácie

Penetračné nátery sú nízkoviskózne náterové hmoty spravidla bez plnív, určené pre napúšťanie (penetráciu) savých podkladov s cieľom umožniť zakotvenie hydroizolačných alebo iných vrstiev.Podklad určený k naneseniu penetrácie musí byť čistý, suchý, súdržný a bez ostrých výčnelkov. Nesúdržné časti a výčnelky penetrovaných konštrukcií je potrebné odstrániť a povrch vyspraviť. Oleje, tuky a iné nečistoty je potrebné z penetrovaných podkladov odstrániť. Murivo sa pred nanesením penetračného náteru omieta. Penetrovaný podklad musí byť vo vlhkostnom stave umožňujúcom vytvorenie súvislej vrstvy penetračného náteru (odporúčame pred realizáciou overiť na malej ploche). Penetrované podklady pre následné vykonávanie asfaltových pásov musia spĺňať podmienky potrebné na ich poriadne navarenie.

radenie
Bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín…
18,66 €
cena za bal. s DPH
Elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady…
22,24 €
cena za bal. s DPH