Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

Tepelná technika a energetika

uverejnené: 8. 8. 2023
úvodní banner

Ponúkame vám služby pre správny návrh stavieb v oblasti tepelnej techniky a energetiky, od posudkov skladieb, detailov, tepelnej stability až po energetický certifikát, či projektové hodnotenie budov.

Tepelnotechnické posúdenie detailov

Hodnotenie dvojrozmerných a trojrozmerných detailov s ohľadom na požiadavky STN 73 0540-2. Výstupom je protokol obsahujúci lineárny a bodový súčiniteľ prechodu tepla a vnútorné povrchové teploty. Ďalej je možné hodnotiť priebeh vodnej pary vo vnútri konštrukcie a riziko kondenzácie.

Tepelná stabilita miestnosti v letnom a zimnom období

Výpočet priebehu teploty vzduchu vo vnútornom prostredí v priebehu dňa v zimnom alebo letnom období a porovnanie s požiadavkami STN 73 0540-2. Výstupom je protokol obsahujúci vypočítané hodnoty a porovnanie s normou. Ďalej je možné navrhnúť opatrenia v prípade, že nie sú splnené požiadavky normy.

Posúdenie vetranej vzduchovej vrstvy konštrukcie

Ďalšie typy tepelnotechnických výpočtov:

  • posúdenie priebehu teploty a vlhkosti vo vetranej vzduchovej vrstve (vrátane návrhu vetracích otvorov)
  • posúdenie 3D detailov
  • výpočty v nestacionárnom teplotnom poli
uvodni banner

Projektové hodnotenie budovy

Projektové hodnotenie budovy podľa požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov k stavebnému povoleniu.

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy podľa požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ku kolaudácii, prenájmu alebo predaju.

Nechajte si vypracovať individuálnu cenovú ponuku:
+421 901 794 977
sluzby@dekprojekt.sk