Vyberte si predajňu
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Sortiment a služby
02/32 22 30 22 - Pomôžeme Vám
Pomôcka pre výpočet geometrie striech
Pomôcka slúži pre výpočet veľkosti plôch jednotlivých strešných rovín. V ľavej časti je možné dopočítať dĺžku krokvy v dvoch variantoch. Na základe sklonu alebo výšky krokvy a pôdorysnej dĺžky. Následne je možné si vypočítanú dĺžku krokvy preniesť pomocou voľby „Pripojiť dĺžku krokvy“ do pomocného výpočtu plôch strešných rovín. Takto je možné si vypočítať všetky strešné roviny. Obrázky sú ilustračné.

Pomocou funkcie "Použiť mierku výkresu“ je možné vypočítať si mierku z vytlačeného výkresu a následne je možné potrebné dimenzie zadávať na základe odmerania pravítkom priamo z výkresu.
m
°
m
m
m
m
m