Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

Dodatočná realizácia hydroizolácie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

uverejnené: 5. 3. 2024

Predovšetkým pri starších stavbách sa stretávame s vlhkosťou muriva v oblasti priliehajúcej k terénu. Príčinou je kapilárna vzlínavosť zemnej vlhkosti murivom. Je spôsobená nefunkčnou alebo chýbajúcou hydroizolačnou ochranou. Zvýšená vlhkosť v murive negatívne ovplyvňuje jeho mechanickofyzikálne vlastnosti a taktiež zhoršuje jeho tepelno-technické parametre. Vlhké povrchy bývajú živnou pôdou pre rast plesní a mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť nevhodné hygienické podmienky pre bývanie. Výkvety solí a poškodené povrchy konštrukcií sú aj estetickým problémom.

REŠENIE

Je niekoľko možností ako dodatočne prerušiť alebo obmedziť vzlínanie zemnej vlhkosti murivom. Ako prvý by sa mal zrealizovať podrobný prieskum stavu muriva, rozsahu vlhkosti a príčiny vlhnutia. Na základe prieskumu sa určí najvhodnejšia sanačná metóda.

Asi najznámejšou metódou je podrezanie muriva s vložením dodatočnej hydroizolácie do vzniknutej škáry. Podrezať murivo je možné pomocou reťazovej píly alebo diamantovým lanom. Reťazová píla je vhodná pre podrezanie muriva z tehál s priebežnou škárou a obojstranným prístupom k podrezávanej konštrukcii. Diamantové lano je možné použiť při všetkých druhoch muriva aj bez súvislej ložnej škáry vrátane kamenných a betónových konštrukcií. Táto metóda je veľmi priestorovo náročná. Hydroizolačným materiálom vkladaným do vytvorených škár sú tuhé plastové fólie . Do škár sa väčšinou vrážajú plastové kliny a následne sa škára vyplní cementovou maltou.

Ďalšou metódou je vrážanie nerezových plechov do tehlového alebo kamenného muriva s priebežnou ložnou škárou.

V prípadoch, kedy nie je podrezanie alebo vrážanie plechov do muriva možné alebo vhodné, je možné využiť metódu chemickej injektáže muriva. Ide o relatívne rýchle a čisté riešenie prerušenia vzlínania zemnej vlhkosti murivom. Realizuje sa vtláčaním chemickej injektážnej látky do vopred vyvŕtaných a vyčistených otvorov v murive. Túto metódu je možné využiť pri všetkých typoch muriva. Injektážna látka sa do muriva vháňa pod tlakom alebo beztlakovo. Plastové fólie alebo nerezové plechy prerušia vzlínanie okamžite, injektáž je v niektorých prípadoch potrebné opakovať viackrát. Napríklad výrobca Sika má vo svojom portfóliu pracovný postup chemickej injektáže muriva s použitím vodoodpudivej emulzie SikaMur InjectoCream-100, ktorým je možné zabrániť vzlínajúcej vlhkosti vo väčšine typov muriva.

POSTUP

1. Najskôr je potrebné odstrániť pôvodnú omietku, obklady alebo nátery tak, aby ošetrované murivo bolo celé odkryté a bolo možné určiť materiál, z ktorého je murivo postavené a polohu škáry, ktorou budeme ošetrovať.

2. Odmeriame hrúbku muriva a nastavíme doraz na vŕtačke alebo hĺbku vŕtaného otvoru označíme na vrtáku lepiacou páskou.

3. Aby bolo ošetrenie proti vlhkosti účinné, musí byť SikaMur InjectoCream-100 aplikovaný v dostatočnom množstve. Systém vyžaduje vyvŕtať otvory s priemerom 12 mm v osovej vzdialenosti max. 120 mm. Najefektívnejšie je vŕtanie otvorov vodorovne, do ložných škár muriva. Hĺbka otvorov je rôzna v závislosti od hrúbky muriva. Murivo sa nesmie celé prevŕtať. Pri injektáži z exteriérovej strany sú vyvŕtané otvory približne 150 mm nad terénom.

4. Každý vyvŕtaný otvor dôkladne vyčistíme, najlepšie vzduchom pomocou pumpičky s kompresorom.

5. Nasleduje aplikácia SikaMur InjectoCream-100 pomocou ručnej pištole. Vsunieme aplikačnú trubičku až na dno vyvŕtaného otvoru a následne vytláčame injektážnu hmotu a súčasne vysúvame aplikačnú trubičku. Otvor dôkladne vyplníme maximálne 10 mm od okraja otvoru.

6. Po aplikácii SikaMur InjectoCream-100 každý otvor utesníme alebo ihneď vyplníme a začistíme vhodnou maltou Sika. Na utesnenie otvorov je možné použiť napríklad zmes vodotesnej prísady Sika 1 s pieskom a cementom v pomere 3 : 1.

7. Po aplikácii sa injektážny krém SikaMur InjectoCream-100 difúzne rozptýli vo vnútri vlhkého muriva a vytvorí hydrofóbnu zábranu, ktorá zamedzí ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti.

Paris