Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

Sanácia povrchu ETICS znečisteného riasami, plesňami alebo lišajníkmi

uverejnené: 30. 4. 2024

Pri skôr zateplených objektoch, na ktorých je povrchová úprava fasády riešená tenkovrstvovou omietkou, často dochádza k rastu plesní, rias alebo dokonca machov a lišajníkov. Povrch zateplenej fasády je pomerne chladný, ľahko na ňom dochádza ku kondenzácii vlhkosti, ktorá podporuje rast uvedených organizmov. Nové omietky obsahujú biocídne prípravky, tie sa však časom z omietky vyplavujú a omietka stráca ochranu proti rastu plesní, rias, machov a lišajníkov. Na fasáde zároveň dochádza k urýchleniu znečistenia omietky od usadajúcich sa nečistôt. Takto zasiahnuté objekty sú nielen esteticky nevzhľadné, ale dokonca môžu spôsobovať užívateľom objektu zdravotné ťažkosti.

REŠENIE

V súčasnej dobe sú k dispozícii účinné prostriedky pre odstránenie nečistôt z povrchu fasád. Najskôr odporúčame vykonanie stavebno-technického prieskumu fasády. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať fasáde napadnutej machmi a lišajníkmi. Nie je vylúčené, že ich vlákna narušili súvrstvie omietky a výstužnej vrstvy a spôsob sanácie fasády bude náročnejší.

Paris

POSTUP

1. Najprv sa na malej ploche fasády overí vhodný pomer riedenia odstraňovača rias, plesní, machov a lišajníkov. Odstraňovač Sanatop Likvid Profi riedime v pomere 1 : 9 až 1 : 19 podľa potreby a druhu znečistenia povrchu. V prípade, že by po umytí skúšobnej plochy stále zostávali na povrchu omietky zvyšky biotického napadnutia, použije sa na odstránenie roztok s vyššou koncentráciou. V extrémnych prípadoch je potrebné takto zašpinený povrch lokálne očistiť mechanicky jemnou kefou, namočenou do prípravku Sanatop Likvid Profi riedenom v pomere 1 : 9.

2. Na suchý povrch fasády zasiahnutej biotickým napadnutím sa nanesie správne nariedený odstraňovač. Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii odstraňovača nesmie klesnúť pod 5 °C. Odporúčame chrániť všetky konštrukcie, ktoré sa nebudú čistiť, aby nedošlo k ich znečisteniu, predovšetkým tie kovové. Odstraňovač môže urýchliť prirodzenú oxidáciu kovov. Po nanesení sa nechá odstraňovač pôsobiť 24 hodín. Počas tejto doby je potrebné chrániť ošetrenú plochu pred dažďom.

3. Povrch fasády sa umyje tlakovým čističom, teplou vodou (max. 40 °C, tlak max. 100 barov).

4. a) V prípade, že fasáda po zrealizovaní sanácie a očistení nepotrebuje renovačný náter (samotné očistenie je dostatočné), ako prevencia sa použije transparentný náter s dlhodobou ochranou proti rastu plesní, rias, machov, lišajníkov a baktérií na fasádach a iných stavebných konštrukciách SANATOP PREVENT Fix.

b) V prípade zateplenej fasády ETICS je po sanácii a očistení potrebné z estetických dôvodov fasádu ošetřiť novým náterom.

Ak bol povrch čistenej fasády silno napadnutý plesňami, je nasiakavý alebo narušený prasklinami a trhlinami, použije sa na prvý náter prípravok SANATOP PREVENT Fix. Fasáda sa po zaschnutí penetračného náteru SANATOP PREVENT Fix pretrie renovačnou silikónovou fasádnou farbou s vláknom SILCOLOR Renov v požadovanom odtieni.

c) V prípade nezateplenej fasády je po sanácii a očistení potrebné z estetických dôvodov fasádu zabezpečiť novým náterom.

Fasáda sa pretrie renovačnou silikónovou fasádnou farbou s vláknom SILCOLOR Renov v požadovanom odtieni. Pri použití inej fasádnej silikónovej farby bez preventívnej ochrany sa odporúča priamo do fasádnej farby pridať prípravok SANATOP PREVENT pre zvýšenie účinnosti preventívneho opatrenia.

REŠENIE

V súčasnej dobe sú k dispozícii účinné prostriedky pre odstránenie nečistôt z povrchu fasád. Najskôr odporúčame vykonanie stavebno-technického prieskumu fasády. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať fasáde napadnutej machmi a lišajníkmi. Nie je vylúčené, že ich vlákna narušili súvrstvie omietky a základnej vrstvy a spôsob sanácie fasády bude náročnejší.

Paris

POSTUP

1. Najprv sa na malej ploche fasády overí vhodný pomer riedenia odstraňovača rias, plesní, machov a lišajníkov. Odstraňovač Sanatop Likvid Profi riedime v pomere 1 : 9 až 1 : 19 podľa potreby a druhu znečistenia povrchu. V prípade, že by po umytí skúšobnej plochy stále zostávali na povrchu omietky zvyšky biotického napadnutia, použije sa na odstránenie roztok s vyššou koncentráciou. V extrémnych prípadoch, je potrebné takto zašpinený povrch lokálne očistiť mechanicky - jemnou kefou namočenou do prípravku Sanatop Likvid Profi riedenom v pomere 1 : 9.

2. Na suchý povrch fasády zasiahnutej biotickým napadnutím sa nanesie správne nariedený odstraňovač. Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii odstraňovača nesmie klesnúť pod 5 °C. Odporúčame chrániť všetky konštrukcie, ktoré sa nebudú čistiť, aby nedošlo k ich znečisteniu, predovšetkým tie kovové. Odstraňovač môže urýchliť prirodzenú oxidáciu kovov. Po nanesení sa nechá odstraňovač pôsobiť 24 hodín. Počas tejto doby je potrebné chrániť ošetrenú plochu pred dažďom.

3. Povrch fasády sa umyje tlakovým čističom, teplou vodou (max. 40 °C, tlak max. 100 barov).

4. a) V prípade, že fasáda po zrealizovaní sanácie a očistení nepotrebuje renovačný náter (samotné očistenie je dostatočné), ako prevencia sa použije transparentný náter s dlhodobou ochranou proti rastu plesní, rias, machov, lišajníkov a baktérií na fasádach a iných stavebných konštrukciách SANATOP PREVENT Fix.

b) V prípade zateplenej fasády ETICS, kedy po sanácii a očistení je potrebné z estetických dôvodov fasádu ošetriť novým náterom.

Ak bol povrch čistenej fasády silno napadnutý plesňami, je nasiakavý alebo narušený prasklinami a trhlinami, použije sa na prvý náter prípravok SANATOP PREVENT Fix. Fasáda sa po zaschnutí penetračného náteru SANATOP PREVENT Fix pretrie renovačnou silikónovou fasádnou farbou s vláknom SILCOLOR Renov v požadovanom odtieni.

c) V prípade nezateplenej fasády, kedy po sanácii a očistení je potrebné z estetických dôvodov fasádu zabezpečiť novým náterom.

Fasáda sa pretrie renovačnou silikónovou fasádnou farbou s vláknom SILCOLOR Renov v požadovanom odtieni. Pri použití inej fasádnej silikónovej farby bez preventívnej ochrany sa odporúča priamo do fasádnej farby pridať prípravok SANATOP PREVENT pre zvýšenie účinnosti preventívneho opatrenia.

Paris