Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

Výmena pôvodných strešných okien za nové

uverejnené: 28. 5. 2024

Neduhom strešných okien montovaných v 90. rokoch sú predovšetkým nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti výrobku spoločne s jeho nevhodným zabudovaním do strechy. Strešné okná často trpia nedostatočným množstvom tepelnej izolácie v okolí rámu a absenciou parotesnej zábrany. Prejavom bývajú vlhkostné poruchy ako rosenie skiel, plesnivé drevené rámy alebo stekajúca voda po SDK osteniach v zimných mesiacoch.

REŠENIE

Pôvodné už nevyhovujúce a často nevhodne namontované strešné okná je možné nahradiť novými v drevenom alebo plastovom vyhotovení. Strešné okná radu Roto Q a Roto Designo sú vyrábané v rozmeroch podľa väčšiny strešných okien dostupných na slovenskom trhu pred rokom 2000. Je možné vybrať si z rôznych typov zasklenia dvojsklom alebo trojsklom. Pri výmene odporúčame okno doplniť vonkajšou roletou a tak si zabezpečiť ochranu interiéru pred prehrievaním v letných mesiacoch.

Paris

POSTUP

1. Najskôr je potrebné demontovať strešnú krytinu a poistnú hydroizolačnú vrstvu v okolí okna tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k oknu z vonkajšej strany. Ďalej sa demontujú skrutky montážnych uholníkov a strešné okno sa vyberie vrátane rámu okna. V prípade, že je k rámu okna prilepená parozábrana, je potrebné ju pred vybratím okna odrezať. Ak je strešné okno nevhodne tvarované, je potrebné demontovať aj ostenia a nadväzujúce časti podhľadu.

2. Parozábrana z plochy musí byť viditeľná a prístupná po celom obvode okna, aby bolo možné jej napojenie na rám nového strešného okna. Parozábranu príp. doplňte a zhora nalepte na odkryté SDK ostenie. Ak ju nie je možné takto ukončiť, je potrebné demontovať vnútorné SDK ostenie.

3. Tepelná izolácia sa doplní takým spôsobom, aby boli odstránené všetky tepelné mosty po obvode okenného otvoru.

4. Na nové strešné okno Roto Q a Roto Designo sa namontujú montážne uholníky z renovačného setu podľa montážneho návodu. Uholníky zabezpečujú, aby výšková poloha nového strešného okna bola rovnaká s výškovou polohou pôvodného okna.

5. Následne je potrebné strešné okno osadiť tak, aby bol detail zrealizovaný vzduchotesne. Na parozábranu na hornej hrane SDK ostenia sa nanesie po celom obvode okenného otvoru tmel pre vzduchotesné spoje. Okno sa opatrne osadí tak, aby SDK ostenie zapadlo do drážky strešného okna.

6. Medzi latovanie strešnej krytiny sa doplní tepelná izolácia. Po obvode okna sa namontuje golier PHV a lemovanie strešného okna. Prípadne sa doplní chýbajúci žliabok nad oknom. Nakoniec sa naspäť položí strešná krytina.

7. V závislosti od použitej renovačnej sady sa montujú ďalšie doplnky: vnútorná a vonkajšia roleta a bezúdržbové plastové ostenie.

REŠENIE

Pôvodné už nevyhovujúce a často nevhodne namontované strešné okná je možné nahradiť novými v drevenom alebo plastovom vyhotovení. Strešné okná radu Roto Q a Roto Designo sú vyrábané v rozmeroch podľa väčšiny strešných okien dostupných na slovenskom trhu pred rokom 2000. Je možné vybrať si z rôznych typov zasklenia dvojsklom alebo trojsklom. Pri výmene odporúčame okno doplniť vonkajšou roletou a tak si zabezpečiť ochranu interiéru pred prehrievaním v letných mesiacoch.

Paris

POSTUP

1.Najskôr je potrebné demontovať strešnú krytinu a poistnú hydroizolačnú vrstvu v okolí okna tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k oknu z vonkajšej strany. Ďalej sa demontujú skrutky montážnych uholníkov a strešné okno sa vyberie vrátane rámu okna. V prípade, že je k rámu okna prilepená parozábrana, je potrebné ju pred vybratím okna odrezať. Ak je strešné okno nevhodne tvarované, je potrebné demontovať aj ostenia a nadväzujúce časti podhľadu.

2. Parozábrana z plochy musí byť viditeľná a prístupná po celom obvode okna, aby bolo možné jej napojenie na rám nového strešného okna. Parozábranu príp. doplňte a zhora nalepte na odkryté SDK ostenie. Ak ju nie je možné takto ukončiť, je potrebné demontovať vnútorné SDK ostenie.

3. Tepelná izolácia sa doplní takým spôsobom, aby boli odstránené všetky tepelné mosty po obvode okenného otvoru.

4. Na nové strešné okno Roto Q a Roto Designo sa namontujú montážne uholníky z renovačného setu podľa montážneho návodu. Uholníky zabezpečujú, aby výšková poloha nového strešného okna bola rovnaká s výškovou polohou pôvodného okna.

5. Následne je potrebné strešné okno osadiť tak, aby bol detail zrealizovaný vzduchotesne. Na parozábranu na hornej hrane SDK ostenia sa nanesie po celom obvode okenného otvoru tmel pre vzduchotesné spoje. Okno sa opatrne osadí tak, aby SDK ostenie zapadlo do drážky strešného okna.

6. Medzi latovanie strešnej krytiny sa doplní tepelná izolácia. Po obvode okna sa namontuje golier PHV a lemovanie strešného okna. Prípadne sa doplní chýbajúci žliabok nad oknom. Nakoniec sa naspäť položí strešná krytina.

7. V závislosti od použitej renovačnej sady sa montujú ďalšie doplnky: vnútorná a vonkajšia roleta a bezúdržbové plastové ostenie.