Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

ATELIER DEK - DEKPROJEKT

Značku ATELIER DEK používa väčšina technických pracovníkov skupiny DEK.

  • V Stavebninách DEK s.r.o. pôsobia pod touto značkou konzultační technici v regiónoch.
  • Rovnakú značku používajú aj projektanti a experti firmy DEKPROJEKT SR s.r.o. - špecialisti v odboroch stavebné izolácie, diagnostika, porúch stavieb, stavebnej fyziky a energetiky.

Všetci pracovníci Atelieru DEK sa priebežne vzdelávajú, spoločne zdieľajú získané praktické poznatky, publikujú v odborných časopisoch, prednášajú na konferenciách, podieľajú sa na výučbe odborných predmetov na odborných školách rôznych stupňov. Atelier DEK spolupracuje so znaleckou kanceláriou doc. Kutnara.

Konzultační technici v regiónoch

  • Zabezpečujú konzultácie pre zákazníkov a projektantov o technických riešeniach konštrukcií stavieb s materiálmi DEK a o ich realizácií. S projektantmi komunikujú prostredníctvom programu DEKPARTNER.
  • Pri každodennom pôsobení na stavbách zhromažďujú poznatky o funkčnosti rôznych konštrukcií a materiálových riešeniach, technologických postupoch, ktoré zdieľajú so všetkými technikmi Atelieru DEK.
  • Podieľajú sa na činnosti tímov, ktoré pre Stavebniny DEK vytvárajú technické podklady, prispievajú k rozvoju technických znalostí DEK.
  • Podieľajú sa na vývoji konštrukcií a skladieb DEK.

DEKPROJEKT

Tím v spoločnosti DEKPROJEKT poskytuje špecializované projekty, posudky, štúdie, certifikáciu stavieb, technické dozory, diagnostiku stavieb a ďalšie špeciálne služby pre investorov, projektantov a izolačné firmy.

Viac informácii o činnosti spoločnosti DEKPROJEKT nájdete na stránkach Atelieru DEK.